09 - 02 - 2017
BTW terugvragen op oninbare facturen vanaf 2017 eenvoudiger

Procedure BTW-teruggaaf vereenvoudigd

Het overkomt elke ondernemer weleens: een openstaande factuur wordt niet meer betaald en is oninbaar. Zoals wel bekend, kan de BTW worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Vanaf 2017 is dit eenvoudiger geworden.

BTW op oninbare vorderingen

Oude regeling. Tot en met 31 december 2016 kon je de belastingdienst per brief (en niet in je periodieke BTW-aangifte!) verzoeken om teruggaaf van de eerder afgedragen BTW. Het verzoek moest binnen 1 maand na het definitief oninbaar worden van de vordering worden ingediend.

Het recht op teruggaaf ontstond op het tijdstip dat duidelijk was dat de factuur niet meer betaald zou worden. Dit moest je zelf kunnen aantonen. En dat was nog niet zo makkelijk. Er zijn zelfs gevallen geweest waarop gewacht moest worden op de slotuitdelingslijst van de curator waaruit bleek dat je je vordering (faillissement van je klant) niet meer zou krijgen.

Vanaf 2017

De oude procedure was ingewikkeld en zoals gezegd ook vaak tijdrovend. Om die reden is dan ook besloten om de teruggaafregeling vanaf 2017 eenvoudiger te maken. In de wet is nu opgenomen dat een vordering oninbaar is 1 jaar nadat deze opeisbaar is geworden en nog niet, of niet geheel is betaald. Je kunt het bedrag van de teruggaaf vervolgens gewoon op je maand- of kwartaalaangifte in mindering brengen. Let op, de termijn van een jaar kan ook korter zijn. Bijvoorbeeld in de situatie waarin je al eerder weet dat de vordering definitief oninbaar is geworden. In dat geval moet je nog wel een afzonderlijk verzoek indienen bij de belastingdienst.

Andersom

Hoe zit het dan andersom? Wat als je en factuur die je moet betalen (en waarvan je de BTW dus al op aangifte heb teruggevraagd) nou niet of niet geheel gaat betalen? De nieuwe regels geven in die situatie aan dat je de BTW 1 jaar na het opeisbaar worden van de niet betaalde factuur moet terugbetalen aan de belastingdienst. Voorheen was dat nog 2 jaar. Je vult de terug te betalen BTW in bij je BTW aangifte over het tijdvak waarin het jaar is verstreken. Ook hier geldt weer, als eerder al aangenomen kan worden dat je de factuur niet of niet geheel zult betalen, ben je al op dat moment BTW verschuldigd.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!

Heb je oninbare vorderingen en weet je niet hoe je ze alsnog moet innen? Bel ons, we hebben er ervaring mee: 0416-347585 of stuur een e-mail naar michel@zaccountants.nl

Lees ook mijn eerdere blogs over dit onderwerp: