11 - 11 - 2015
Debiteurenbeheer: risico's beperken

Risico's beperken

In dit laatste deel ga ik in op de mogelijkheden om je risico op een oninbare vordering in te perken door factoring, rechtsbijstand of een kredietverzekering.

Factoring

Met factoring worden je facturen voorgefinancierd. Heb je een groot debiteurenbestand en grote bedragen uitstaan, dan dreigt een liquiditeitstekort. Een factoringmaatschappij is - uiteraard onder bepaalde voorwaarden - bereid je vorderingen over te nemen. De factoringmaatschappij betaalt je een voorschot op de uitstaande facturen. Ze vraagt daar een bepaald percentage van het aan je bedrijf uitbetaalde bedrag voor terug. Let op, is een prijzige oplossing.

Kredietverzekering

Ondernemen is niet zonder risico. Je hebt een flinke strop als een klant blijvend in gebreke blijft met zijn betaling. Je kunt je hier tegentegen verzekeren bij een aantal kredietverzekeraars. Je dient de kredietverzekeraar te melden als je debiteur niet betaalt. Blijft je klant ondanks een herinneringsbrief en aanmaning in gebreke, dan verzorgt de kredietverzekeraar de incasso. Je hebt schade als je klant in surseance van betaling verkeert of failliet wordt verklaard. Is de factuur zes maanden na vervaldatum nog steeds niet betaalt, dan krijg je eveneens een schade-uitkering. Let op: niet elke debiteur wordt door de kredietverzekeraar geaccepteerd. De verzekeraar checkt namelijk zelf ook de kredietwaardigheid van je klant. Daarnaast is vaak of een maximum bedrag verzekerd of een maximaal percentage van je vordering.

Rechtsbijstand

Veel ondernemers spelen liever op zeker. Juridische gevechten behoren niet tot de normale activiteiten van een ondernemer. Maar soms is een conflict niet te voorkomen en gaan partijen naar de rechtszaal. De rechtsbijstandverzekering voor bedrijven helpt je in geval van juridische conflicten. In eerste instantie gaat het dan om telefonisch advies van de verzekeraar. Bij ingewikkelde zaken waar bezwaarschriften, verdediging in de rechtszaal en rechterlijke uitspraken een rol gaan spelen, nemen de juristen van de verzekeraar je het werk uit handen. Vaak zorgen zij ook voor de afwikkeling van alle procedures. Daarbij dienen zij uiteraard regelmatig met jou te overleggen.

Tips & Tricks

In 4 blogs heb ik je wat verteld over adequaat debiteurenbeheer. Als laatste nog een keer de beste tips & tricks, gewoon uit de praktijk, meteen toepasbaar:

 • maak altijd duidelijke afspraken over het te leveren product of dienst: wat lever je, tegen welke prijs, wanneer en wanneer moet er betaald worden! Laat je klant dit schriftelijk bevestigen;
 • Cash is King: vraag aanbetalingen en denk er eens over een betaalkorting te geven als hij bereid is vooraf te betalen;
  wees kritisch op je (nieuwe klant): check zijn reputatie, vraag informatie op via Kamer van Koophandel of bijvoorbeeld Graydon;
 • wees alert op langere betaaltermijnen en 'stilte' vanuit je klant: dat kans wel eens op problemen duiden!
  bel je klant of, beter nog, ga er langs. Dat werkt vaak beter dan herinneren en aanmanen;
 • houd de communicatie met je klant in stand;
 • sta open voor betalingsregelingen en bied je klant daardoor ruimte;
 • waak ervoor dat je klant de gemaakte afspraken ook nakomt. A.s. maandag betaal ik, is ook echt a.s. maandag;
 • wees kordaat en schakel door naar incasso
 • vergeet nooit: een klant is pas een klant als hij je factuur betaalt!