17 - 12 - 2015
de 9 beste eindejaarstips van 2015

Zo, het einde van 2015 is weer voorbij. De feestdagen naderen, een mooi moment om eens terug te blikken op het jaar. En om na te gaan of er nog een leuke fiscale aftrekpost te bedenken is. Hoe minder belasting hoe beter immers.

Tegenwoordig is het niet moeilijk meer om alle eindejaarstips bij elkaar te Googlen. Een beetje accountant of adviseur laat het trots zien op zijn website. Niets nieuws onder de zon dus. Maar wat zijn nu de beste en handigste tips? Daar gaat het om. Ik heb er 9 voor je op een rijtje gezet, zomaar een greep uit ons fiscale landschap.

1. Heb je in privé een eigenwoningschuld met een hoge rente en heeft je BV overtollige liquiditeiten?

In dat geval kan het herfinancieren van de bankschuld bij je eigen BV fiscaal voordelig zijn. Houd wel in de gaten dat er aflossingslimieten bij de bank zullen gelden, meestal kun je 10% boetevrij aflossen, in sommige gevallen 20%. Als je rentevast periode afloopt, kun je zelfs meer aflossen. Zorg wel dat je eigenwoninglening met je BV op zakelijke afspraken is gebaseerd. Dus een keurige overeenkomst eronder, een zakelijke rente en zekerheid. Omdat de bank eerste hypotheeknemer is, kun je met je BV een zogenaamde overeenkomst met positieve negatieve hypotheekverklaring aangaan. Dit is, kortgezegd, een verklaring dat je als geldnemer niet zonder toepassing van de geldgever (je BV) een hypotheekrecht op je woning vestigt en daarnaast heeft de geldgever het recht om daadwerkelijk een hypotheek te mogen vestigen op je woning.

Voor de BV trouwens een interessante belegging; immers een veel beter rendement dan de rente die je bij je bank krijgt!

2. Heb je nog een lege of slapende BV en wil je ervan af?

Je kunt deze BV liquideren in het geval er geen baten meer te verwachten zijn. Er behoeft in dat geval geen vereffening plaats te vinden. Uitschrijven bij de Kamer van Koophandel is dan voldoende. Er zijn hier speciale formulieren voor beschikbaar. Wel is een aandeelhoudersbesluit nodig. Tip: Leg het aandeelhoudersbesluit vóór 31 december 2015 vast en vermeld daarin dat je het boekjaar van de BV wilt verlengen tot de liquidatiedatum. Je hoeft dan maar één aangifte vennootschapsbelasting te (laten) doen over het boekjaar 2015 tot en met de liquidatiedatum. Scheelt je zo een paar honderd euro.

3. De VAR: er ging toch wat veranderen?

De verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt wel afgeschaft maar niet op 1 januari 2016. De invoering van het systeem van modelovereenkomsten wordt namelijk uitgesteld tot 1 april 2016. Daarna geldt een coulanceperiode tot 1 januari 2017 waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen om hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die in een modelovereenkomst staat. Het uitstel van de invoering van de modelovereenkomsten betekent echter niet dat je nu niets hoeft te doen.

Hoewel is besloten om de VAR nog tot 1 april 2016 in de lucht te houden, blijft het van belang om (model)overeenkomsten zo snel mogelijk aan de Belastingdienst voor te leggen om te laten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Het uitstel van de invoering brengt daarin geen verandering. Je kunt bij het opstellen van de overeenkomst gebruikmaken van een overzicht met bepalingen die leiden tot het oordeel wel of geen dienstbetrekking. Dit overzicht is inmiddels op de website van de Belastingdienst geplaatst. De Belastingdienst zal overeenkomsten die vóór 1 februari 2016 zijn voorgelegd, vóór 1 april 2016 beoordelen. Stuur je de overeenkomst tijdig op, dan heb je meer tijd voor overleg en eventuele aanpassingen van de overeenkomst en/of werkwijze. Overeenkomsten met toelichting kun je mailen naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl.

Totdat de VAR verdwijnt, blijft een VAR voor 2014 of 2015 geldig in 2016. Voorwaarde is wel dat het werk hetzelfde blijft en onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden wordt uitgevoerd. Heb je al een VAR voor 2016 aangevraagd? In dat geval wordt die aanvraag alsnog in behandeling genomen.

De modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen die inmiddels zijn goedgekeurd, zijn op de website van de Belastingdienst geplaatst. In de beoordeelde modelovereenkomsten wordt bevestigd dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen of te voldoen omdat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Voorwaarde is wel dat er bij gebruik van de voorbeeldovereenkomst conform de overeenkomst wordt gehandeld en dat daarin wordt verwezen naar het kenmerk van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst. Er wordt benadrukt dat geen oordeel wordt gegeven over de kwalificatie van de inkomsten voor de inkomsten- en omzetbelasting (voor de opdrachtnemer dus!)

De Belastingdienst heeft in de algemene modelovereenkomsten en de voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen bepalingen gemarkeerd met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die van deze overeenkomsten gebruikmaken, moeten volgens deze gemarkeerde voorwaarden werken. Je mag deze dus niet veranderen. De andere bepalingen kun je wel veranderen en aanpassen aan je eigen situatie, mits dat niet in strijd is met de gemarkeerde bepalingen.

4 Ben je samenwoner, regel je fiscaal partnerschap en testament!

Ik kom dit nog te vaak tegen: je woont samen met je partner en denkt alles goed voor elkaar te hebben, Echter een partner is niet altijd een fiscale partner! En dat is wel van belang bij bijvoorbeeld overlijden. Je kunt voor de schenk- en erfbelasting maar met één andere persoon fiscaal partner zijn. Naast gehuwden en geregistreerden kunnen ook samenwoners fiscaal partner van elkaar zijn. Dat ben je in ieder geval als je een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht hebt of langer dan 5 jaar samenwoont. Je moet bovendien gezamenlijk staan ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Woon je korter dan 5 jaar samen, dan kun je fiscaal partner van elkaar zijn door een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht te laten opmaken en je beiden in te schrijven op hetzelfde adres in de GBA. Je wordt dan voor de erfbelasting fiscaal partner van elkaar, zodra het samenlevingscontract 6 maanden heeft bestaan én je ten minste 6 maanden gezamenlijk stond ingeschreven in de GBA. Voor de schenkbelasting is die termijn zelfs 2 jaar. Ben je eenmaal fiscaal partner van elkaar, dan heb je bij overlijden recht op de partnervrijstelling van maximaal € 633.014 (in 2015) en op indeling tariefgroep 1 (tarief: 10% / 20%).

Dus op naar de notaris en regel dan ook meteen je testament! Je doet er verstandig aan om dit alsnog te laten opmaken. Ook als je al vele jaren samenwoont. Je hebt immers niets aan de ruime vrijstelling en gunstige tarieven als je niet van elkaar erft! In tegenstelling tot gehuwden (geregistreerden) ben je als samenwoners niet automatisch erfgenaam van elkaar. Dat ben je pas als je elkaar daartoe in een testament hebt benoemd.

5 Personeel aannemen? Denk eens aan een 50 plusser! Of een werknemer met een laag loon

Er bestaat nog een subsidieregeling voor werkloze 50-plussers. Dit zogenoemde scholingsvoucher kan worden gebruikt voor een korte om- of bijscholing (maximaal 1 jaar). De werkloze kan de subsidie zelf of via een werkgever aanvragen bij het UWV. De aanvraag kan nog worden ingediend tot uiterlijk 2 weken na aanvang van de scholing. De subsidie vergoedt maximaal € 1.000 van de scholingskosten. De scholing moet wel opleiden tot een beroep dat ook echt perspectief biedt op een baan of op een zelfstandig beroep of ondernemerschap. Het UWV beoordeelt bij de aanvraag of daarvan sprake is. De subsidieregeling loopt nog tot 30 september 2016.

Er wordt in 2017 ook een nieuw loonkostenvoordeel geïntroduceerd. Heb je een werknemer in dienst met een uurloon tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon, dan krijg je maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Bedraagt het uurloon van de werknemer tussen 110% en 120% van het wettelijk minimumloon, dan ontvang je maximaal € 1.000 per werknemer per jaar. Je moet de werknemer wel voor ten minste 1.248 verloonde uren in dienst hebben en de werknemer mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

6 Ga slim om met de verhuur van garageboxen

Tot voor kort was verhuur van garageboxen altijd met btw belast, tenzij het gebruik als parkeerruimte was uitgesloten. Door een recente uitspraak van Hof Den Bosch kunnen garageboxen voortaan worden verhuurd zonder btw als niet is uitgesloten dat de garagebox ook voor andere doeleinden dan parkeren kan worden gebruikt. Kortom: de verhuur van een garagebox is voortaan eerder vrijgesteld. Dat wil overigens niet zeggen dat vrijgestelde verhuur altijd voordeliger is. Neem even contact met me op om te kijken of dit in jouw geval van toepassing kan zijn.

7 Auto privé en toch de BTW terugvragen

Hier heb ik al eerder over geschreven. Absoluut interessant en scheelt je gewoon keiharde euro's. Lees het hele verhaal hier

8 Huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding

Ook deze komt te vaak voor. In veel huwelijkse voorwaarden waarin een verrekenbeding is opgenomen, is bepaald dat jaarlijks een verrekening moet plaatsvinden. Als dit niet gebeurt, kan tussen de echtgenoten een schuldvordering verhouding ontstaan, zelfs als is opgenomen dat de mogelijkheid tot verrekenen na een bepaalde termijn vervalt. Het niet verrekenen kan ongewenste financiële gevolgen hebben op bijvoorbeeld moment van scheiden. Simpel: niet jaarlijks verrekenen, kan tot gevolg hebben dat er sprake is als gehuwd zijn in algehele gemeenschap van goederen. Voor niets huwelijkse voorwaarden opgenomen dus. Als je niet hebt verrekend, is het aan te raden je financiële positie op dit punt te (laten) beoordelen.

9 Voorkoming verdamping van fiscaal verlies

Verliezen die zijn ontstaan in 2006 en niet worden benut door middel van verrekening met winst van 2015, verdampen. Ofwel jammer! Probeer dan ook in 2015 je resultaat nog zoveel als mogelijk en fiscaal verantwoord te verhogen door door bijvoorbeeld kosten en lasten uit te stellen of voorzieningen te laten vrijvallen. Ook zou je opdrachten nog kunnen uitstellen naar het nieuwe jaar. Overleg wel even met je accountant.

Uiteraard zijn er nog meer zaken waar je als ondernemer op moet letten. Een goede accountant kan je daarin bij staan. Ik doe dat ook. Hoe: neem contact met me op en samen plannen we een brainstormsessie in over jou en je onderneming. Zeker weten dat er geld te besparen valt. En zo niet, dommer word je er niet van! Bel me op 06-51461484.