15 - 11 - 2015
Auto privé en BTW terug!

Auto privé en toch de BTW terug krijgen

Stel je bent ondernemer (eenmanszaak) en je hebt een auto. Waarmee je zowel zakelijk als privé rijdt. Grote kans dat dit klopt. Het klopt dan ook dat je moet kiezen deze auto op de 'zaak' te zetten of juist privé te houden: een dilemma dus. Fiscaal zo gunstig mogelijk. Toch?

De BTW kun je terugvragen, of je auto nu zakelijk is of prive.

Auto privé of zakelijk rijden

Op de zaak zetten betekent weliswaar dat alle kosten van de auto zakelijk geboekt mogen worden, maar ook dat je een bijtelling van maximaal 25% van de cataloguswaarde voor je kiezen krijgt. Deze bijtelling bedraagt bij ondernemers overigens nooit meer dan de werkelijke kosten en lasten. Voor de BTW geldt dat je alle BTW op aanschaf en kosten mag terug vorderen en jaarlijks 2,7% van de cataloguswaarde moet terugbetalen aan de belastingdienst.

De andere optie is de auto privé rijden. De kosten zijn dan niet aftrekbaar van je winst, maar je mag wel een bedrag van (maar liefst) €  0,19 in rekening brengen voor de gereden zakelijke kilometers. Het zou ook logisch zijn dat je in deze situatie niets met de BTW kunt. En toch is dat niet zo! Een goed bewaard geheim, maar volkomen volgens de regels, mag je een deel van de BTW op je kosten wel terugvragen. En zonder dat je dus die akelige bijtelling bij je winst moet tellen!

Dat zou mooi zijn!

Het gaat als volgt: voor zover de auto wordt gebruikt voor belast omzet is BTW aftrek mogelijk. Voor privédoeleinden is geen BTW aftrek mogelijk. Overigens, hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik. Voor het bepalen van het privégebruik maakt het ook uit of je een kilometeradministratie bijhoudt.

Kilometers bijhouden

Houd je een sluitende kilometeradministratie bij? Dan kun je dus berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Heb je geen kilometeradministratie? Dan mag je alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens moet je aan het einde van het jaar de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Dit doe je door 1,5% van de cataloguswaarde aan te geven als verschuldigde btw.

Een voorbeeld

Stel je hebt een auto privé gekocht met een catalogusprijs van € 45.000. Je hebt de btw op het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. Je gebruikt de auto ook zakelijk, maar je hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet je dan 1,5% x € 45.000 = € 675 btw betalen. Als je de auto in de loop van het jaar koopt, kun je het percentage van 1,5% naar evenredigheid verlagen. Koop je de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaal je voor het privégebruik 4/12 x 1,5% x € 45.000 = € 225.

NB: Houd je wel een sluitende kilometeradministratie bij: bewaar dan alle brandstofbonnen en bonnen van onderhoud. De BTW hierop kun je terugvragen naar rato van de verhouding tussen zakelijke en privé gereden kilometers. Dit is in de regel voordeliger dan te kiezen voor de forfaitaire 1,5%.

Meer weten? Reageer en wij nemen contact met je op! Wij kunnen je ook een rekenmodel toezenden om een antwoord op je dilemma te krijgen!