11 - 06 - 2015
Top 10 subsidies voor het MKB

Het valt niet mee om je weg te vinden in subsidieland. Talloze subsidies komen en verdwijnen ook weer. Onderstaand een overzicht van 10 op dit moment interessante subsidieregelingen voor het MKB.

1. Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development genoemd, compenseert. De overheid heeft hiertoe een speciale website beschikbaar gesteld waarop alle relevante informatie beschikbaar is.

2. Research- en Developmentaftrek (RDA)

De Research- en Developmentaftrek (RDA) is een extra aftrekpost voor onderzoek en ontwikkeling voor alle ondernemers die aan S&O-werk doen, zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

3. Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale regeling. Deze fiscale regeling heeft als doel het bevorderen van innovatieve activiteiten in Nederland.

4. EIA-MIA-VAMIL

Energie Investeringsaftrek (EIA): Ben je een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kun je wellicht gebruikmaken van de EIA.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). De MIA en Vamil zijn fiscale aftrekregelingen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst.

 5. Excelleren in Brabant

De subsidie van Excelleren in Brabant is gericht op het verbeteren van leerculturen binnen MKB bedrijven gevestigd in Noord-Brabant. De aanpak van bedrijven om een leercultuur verder te ontwikkelen zal per bedrijf verschillend zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte, het type activiteiten of de mate waarin er een duidelijk toekomstperspectief aanwezig is.

Vanwege deze onderlinge verschillen is het mogelijk om een keuze te maken tussen drie verschillende subsidiabele trajecten:

  • Individueel ontwikkeltraject: Bijdrage in de kosten van een cursus of opleiding van een individuele medewerker
  • Interventietraject: Versterken van de onderneming via vormen van Leren op de werkvloer
  • Advies- en opleidingstraject: Ontwikkelen en uitvoeren van een bedrijf ontwikkelplan door scholing van de werknemers

6. Subsidieregeling Eurostars

Ben je mkb-ondernemer in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector? Dan kun je subsidie aanvragen voor een Eurostars-project. Dit is een internationaal samenwerkingsproject voor innovatieve ontwikkeling. Het project richt zich op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Let op deadline aanvragen voor 17 september 2015.

7. Praktijkleren

Wil je praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen bieden? Dan kun je daarvoor subsidie aanvragen. Met de Subsidieregeling praktijkleren krijg je een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Je biedt begeleiding aan:

  • vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen;
  • mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl);
  • hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio's).

De aanvraag loopt per studiejaar. Je kunt aanvragen bij RVO.nl tot en met 15 september 2015.

8. Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Heb je als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Je kunt bij je gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld een lening, een krediet, of een aanvulling op je inkomen. Deze ondersteuning krijg je op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente kan je ook kosteloos coaching aanbieden.

9. Energiebespaarlening

Ben je woningeigenaar en wil je investeren in een energiezuiniger woning? Dan kun je een  Energiebespaarlening afsluiten. Hiermee kun je investeren in energiebesparende maatregelen zoals isolatie, warmteterugwinning en zonnepanelen. Je kunt hiervoor maatwerkadvies aanvragen. De lening betaal je af in maximaal 10 jaar

10. Ondernemersplein/subsidieshop

Neem eens een kijkje op ondernemersplein/subsidieshop.nl. Een door de overheid gemaakte site met daarop alle relevante en actuele subsidieregelingen in Nederland en in Europa. Met een makkelijke zoekfunctie, eenvoudige uitleg en werkende links naar de aanvraagformulieren of specifieke websites.

Besef dat subsidies niet alleen landelijk zijn, maar ook provinciaal en regionaal. En zeker niet alleen voor de grote bedrijven. Ook de kleine MKB’er kan prima in aanmerking komen voor subsidies!