18 - 06 - 2018
Ondernemingsakte: wat gebeurt er met je bedrijf als jou iets overkomt?

Wat gebeurt er met je bedrijf als er onverwacht wat met jou gebeurt?

Als ondernemer ben je altijd bezig met je bedrijf. Maar vaak vergeet je daarbij jezelf. En dat terwijl jij veelal de spil bent waar het om draait en de bedrijfscontinuïteit sterk aan jou verbonden is. Stel dat je als ondernemer door een ongeval of ziekte langere tijd niet kan ondernemen. Wie zorgt er dan voor het bedrijf? Je partner, één van je medewerkers of kinderen? Zijn zij in staat om zelfstandig het bedrijf voort te zetten? Wat moeten zij dan weten en kunnen?

Wat is een Ondernemingsakte?

Een Ondernemingsakte is een beetje te vergelijken met een testament maar dan voor jouw bedrijf. Je wilt tenslotte niet dat door jouw afwezigheid problemen of nog erger ontstaan. Een Ondernemingsakte bestaat uit een rapport en stappenplan.Het rapport geeft inzicht in de huidige status op organisatorisch, juridisch, financieel en fiscaal vlak. Ook wordt inzichtelijk welke aanpassingen je kunt doen om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen.

Dit rapport en onze begeleiding vormen de basis voor het het stappenplan. Hiermee weten je partner, gezin of aangewezen waarnemer wat er dient te gebeuren bij een crisissituatie.

Zowel het rapport als stappenplan worden vastgelegd zodat het gebruikt kan worden mocht zich een calamiteit voordoen. Tevens vormt het de basis om het te actualiseren indien zich veranderingen doordoen.

Wat levert het op?

Een Ondernemingsakte maakt inzichtelijk welke zaken wel en niet zijn geregeld. Het opstellen ervan levert inzicht op zodat je bijtijds aanpassingen kunt maken. Dit kan bijvoorbeeld organisatorisch, administratief of juridisch zijn. Tegelijk zorgt het voor een stuk zekerheid bij zowel jou als bij belangrijke stakeholders. Dit kan je partner of familie zijn maar ook overige partijen zoals banken en investeerders. 

Hoe werkt het opstellen van een Ondernemingsakte?

Het begint met het beantwoorden van een groot aantal vragen.Daarna bespreek je de uitkomsten met je accountant en overleg je of en welke maatregelen kunnen of moeten worden genomen. Mocht er ooit sprake zijn van een calamiteit dan kunnen aangewezen partijen een beroep doen op het plan. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over een Ondernemingsakte voor ondernemers, wat het jou oplevert en welke investering het vraagt? Neem dan contact op met ons. Bel 0416-347585 of mail naar michel@zaccountants.nl.

Kijk ook dit filmpje eens: