11 - 11 - 2015
Levenstestament. Regelen!

Een levenstestament. Is dat echt nodig?

Het zal je maar gebeuren, door ziekte of een ongeval niet meer in staat zijn om zelf je beslissingen te kunnen nemen.

Wat dan?

Als je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zelf te handelen, wie mag er dan jouw zaken regelen? Misschien zijn er wel mensen in je omgeving die dat voor jou willen doen, maar als je niets geregeld hebt, mogen ze heel veel dingen niet. Of misschien wil je bepalen wie jouw zaken dan gaat behartigen.

En wat zijn de gevolgen voor je bedrijf? Als je als ondernemer onverwacht uitvalt, is de kans groot dat het bedrijf tijdelijk stuurloos is. Er is immers in veel gevallen niet geregeld wie jouw taken overneemt en beslissingen mag (en kan) nemen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming.

Al dit soort zaken kun je allemaal vastleggen in een levenstestament.

5 redenen waarom een levenstestament een must is

 1. Met een levenstestament kan je zaken voor jouw partner eenvoudiger maken.
  Stel je voor dat er een andere woning gekocht moet worden, en de oude gezamenlijke woning moet worden verkocht. Je partner mag dat niet op eigen houtje doen. Die heeft daar de toestemming van jou voor nodig. Net als voor het aantrekken van een nieuwe hypotheek. Door middel van een levenstestament kan je voorkomen dat je partner naar de rechter moet om daar toestemming te vragen
 2. Met een levenstestament kan worden geregeld wie de ondernemer vervangt als deze onverwacht uitvalt
  Dit kan bijvoorbeeld je partner zijn, al dan niet gezamenlijk met een vertrouwenspersoon binnen je onderneming en een goede vriend. Met een levenstestament kan je iemand aanwijzen die direct kan handelen, zonder inschakeling van een rechter. Daardoor wordt tijd bespaard. Daarmee kunnen leveranciers direct worden betaald. De rente- en incassokosten zouden konden worden voorkomen. Met een levenstestament kan je overigens zelf regelen wie welke besluiten voor de onderneming kan nemen.
 3. Met een levenstestament kan je schenkingen goed regelen.
  In sommige gevallen kan het wel eens voordelig zijn om je vermogen al bij leven te schenken aan je kinderen. Bijvoorbeeld als opname in een zorginstelling te verwachten is. Je eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van je eigen vermogen. In een levenstestament kun je regelen dat je partner of je kinderen onder voorwaarden schenkingen mogen doen om je vermogen, en daarmee je eigen bijdrage, zo klein mogelijk te maken.
 4. Jij bepaalt zelf wanneer het levenstestament ingaat
  Als je in je levenstestament een volmacht aan iemand geeft dan is het mogelijk om een direct ingaande volmacht te geven. Hij of zij kan dan direct handelen. Maar het is ook mogelijk om de volmacht pas in te laten gaan als is vastgesteld dat je zelf niet meer in staat bent om te handelen. Een onafhankelijke en ter zake kundig arts zal dit moeten vaststellen.
 5. Het is mogelijk om een toezichthouder te benoemen
  Naast dat je in je levenstestament iemand benoemt die voor je mag handelen, kan je ook overwegen om een toezichthouder aan te wijzen. Die moet dan van tijd tot tijd controleren of degene die jouw zaken behartigt zijn werk goed heeft gedaan. Je kan dus bijvoorbeeld je ene kind als gemachtigde aanwijzen en je andere kind als toezichthouder.

Testamenten en dergelijke zaken zijn nooit zo leuk om aan te moeten denken, maar het is wel een geruststellende gedachte om te weten dat alle zaken goed geregeld zijn.

Ofwel: gewoon doen.