14 - 10 - 2016
Je kind bij jou op de loonlijst

Je studerend kind bij jou op de loonlijst

Heb je studerende kinderen? Dan is het interessant hen op de de loonlijst van je onderneming te zetten. Het levert al snel een fiscaal voordeel op.

Hoe werkt het?

Je zet je zoon of dochter parttime op de loonlijst van je bedrijf. Over de eerste ruim € 6.000 hoeft er geen belasting betaald te worden. Dat komt omdat er recht bestaat op de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Je moet wel een loonstrook draaien uiteraard, maar er zal geen loonbelasting worden ingehouden. Dat komt omdat op het loon de heffingskortingen in aftrek komen. Ligt het inkomen boven genoemde grens, dan moet je tot een beloning van plus minus € 20.000 rekenen met een tarief van 36,55%.

Bijkomend voordeel

Je bedrijf kan voor haar werknemers natuurlijk gebruikmaken van de werkkostenregeling en dat geldt natuurlijk ook voor vergoedingen en verstrekkingen aan je kind. Tot een bedrag van 1,2% van de loonsom zijn vergoedingen en verstrekkingen niet belast bij de werknemer, betaal je als werkgever geen eindheffing (80% loonbelasting) en is de vergoeding of verstrekking gewoon aftrekbaar van de winst.

Let op!
Een vergoeding of verstrekking mag niet ongebruikelijk zijn, maar tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar gaat de fiscus ervan uit dat hiervan geen sprake is. Zo is er voor je kind per maand ruimte voor € 200 aan extra onbelaste vergoedingen of verstrekkingen, ervan uitgaande dat je de grens van 1,2% van de loonsom niet overschrijdt.

Auto van de zaak?

Ook een (goedkope) auto van de zaak, met een lage bijtellingscategorie is mogelijk, dit kan een mooi alternatief zijn voor de studenten OV-jaarkaart.

Aandachtspunten

Blijf qua salaris, werkzaamheden en overige arbeidsvoorwaarden wel reëel. Doe je dit niet, dan is de kans zeker aanwezig dat de inspecteur de beloning als uitdeling aanmerkt. Houd verder in de gaten dat er soms maar beperkt bijverdiend mag worden als je kind ook studiefinanciering ontvangt.