16 - 11 - 2016
In 2017 lagere financieringslasten? Regel het vandaag!

Als je als ondernemer een financiering hebt dan vind je het natuurlijk fijn als je zo min mogelijk rente betaald. De praktijk leert echter dat veel ondernemers meer rente betalen dan nodig. Hoe dat komt? Omdat jij je als ondernemer te weinig bezig houdt met de solvabiliteit van je bedrijf. Wellicht dat je nu denkt. Solvabiliteit? Wat is dat nu weer? Waarom is dat zo belangrijk?

Solvabiliteit wat is dat eigenlijk?

De solvabiliteit van jouw bedrijf geeft aan hoe goed jij in staat bent om wel of niet aan je verplichtingen te voldoen. Hoe beter je solvabiliteit, hoe groter de kans dat jij ook in de toekomst aan je verplichtingen kunt blijven voldoen. Jouw solvabiliteit bepaalt ook in grote mate de rente en kosten die de bank aan jouw in rekening brengt. Hoe lager jouw solvabiliteit, hoe hoger de rente en kosten zijn die de bank aan jou in rekening brengt. Andersom is ook waar. Hoe hoger jouw solvabiliteit, hoe lager de rente en kosten die een bank bij jou in rekening brengt. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een percentage. Je kunt hem zelf berekenen door het eigen vermogen van je bedrijf te delen door het balanstotaal. Kijk voor de bedragen van jouw bedrijf eens in je jaarrekening.

Eigen vermogen van jouw onderneming / Balanstotaal van je onderneming                         * 100% = Solvabiliteit

Hoe hoger het percentage, hoe beter jouw solvabiliteit.

31 december 2016 een belangrijke datum

Natuurlijk fluctueert de solvabiliteit van jouw bedrijf gedurende het jaar. Maar het is belangrijk om te onthouden dat de solvabiliteit van jouw bedrijf op 31 december heel belangrijk is. Want die bepaalt hoeveel rente en kosten de bank het komende jaar aan jouw in rekening gaat brengen. Zorg er daarom voor dat je solvabiliteit op 31 december 2016 goed is. Dat kan je de nodige besparingen opleveren.

Hoe krijg je een betere solvabiliteit?

Wellicht vraag jij je af wat je er nu aan kan doen om een betere solvabiliteit te krijgen. Is dat niet heel ingewikkeld? Nou, dat valt heel erg mee. Wat je vooral moet doen is er voor zorgen dat je op 31 december 2016 een hele lage voorraad hebt en zo min mogelijk debiteuren en crediteuren. Zorg er dus voor dat nieuwe voorraden pas in januari 2017 worden geleverd. Maak nu werk van debiteuren die nog achterstallige betalingen hebben. Met het geld van deze debiteuren en het geld dat je in december bijgeschreven krijgt op je bankrekening, kun jij dan weer jouw crediteuren betalen. Doe die betalingen dan wel weer op uiterlijk 30 december 2016.  Zo zorg je er zelf voor dat de solvabiliteit van jouw bedrijf op 31 december zo hoog als mogelijk is. Administrateurs en bankiers noemen dat ook wel het kort houden van de balans.

Wat levert het op?

Natuurlijk vraag jij je dan af wat het oplevert. Wel een betere solvabiliteit kan je zomaar 2% van je huidige uitstaande bankfinanciering opleveren. Wat veel ondernemers ook niet weten is dat je met een betere solvabiliteit ook bij bestaande bankfinancieringen kunt onderhandelen over betere voorwaarden. Kortom wil je volgend jaar lagere financieringslasten? Werk dan nu aan een betere solvabiliteit. Wil jij weten welke voordelen jij kunt behalen? Neem dan vandaag nog contact op met je MKB-kredietcoach. Wacht niet te lang. Want op 1 januari 2017 ben je te laat en moet je weer een jaar wachten.

Het omgekeerde geldt ook

Als je 31 december 2015 een goede solvabiliteit had en op 31 december 2016 is die slechter dan ga je uiteindelijk meer betalen aan de bank. Het loont dus altijd om werk te maken van je solvabiliteit.

Michel Zoutewelle

Zoutewelle Accountants, accountant en MKB-Kredietcoach

Persoonlijk, betrokken, no-nonsense!