De ondernemer tegenover mij was teleurgesteld. Teleurgesteld in zijn bank. Hij had om verhoging van zijn rekening-courant gevraagd. Maar nee op het rekest gekregen. ‘Wat moet ik nu? Er moeten rekeningen worden betaald. Binnenkort krijg ik een aanslag inkomstenbelasting. Ik weet echt niet hoe het verder moet. Kun jij mij helpen?’

Herkenbaar?

Deze ondernemer is geen uniek geval. Misschien herken je het zelf ook wel. Je bent druk aan het ondernemen maar je merkt dat het best lastig is om aan al je verplichtingen te voldoen. Niet omdat je te weinig verdient. Nee, simpel omdat je over onvoldoende werkkapitaal beschikt. En je ziet er tegenop om de bank al weer te bellen met het verzoek of ze een tijdelijke overstand op je rekening-courant door de vingers willen zien. Je hebt immers al zo vaak gebeld. Eigenlijk wil je vooral weten hoe je meer grip krijgt op je werkkapitaal.

Kritieke momenten

Uit de gesprekken die ik of mijn collega MKB-kredietcoaches met ondernemers hebben, blijken problemen met het werkkapitaal zich op de volgende momenten voor te doen:

  • Bij het betalen van de salarissen (tussen de 20e en 26e van de maand)
  • Bij het betalen van de loonbelasting (tussen de 28e en de 30e van de maand)
  • Bij het betalen van de omzetbelasting (tussen de 28e en de 30e van maanden januari, april, juli en  oktober)
  • Bij het betalen van het vakantiegeld (in de maanden mei of juni)
  • Na de afschrijving van lease- of aflossingstermijnen (aan het begin van de maand)

Oorzaken

Als ik met de ondernemer doorpraat over de oorzaak, blijkt al snel dat hij geen goed inzicht heeft in zijn kasstromen. Het enige wat er in de gaten wordt gehouden is de bankstand. Maar wat er openstaat aan vorderingen of wat er op korte termijn betaald moet worden, daarop heeft de ondernemer geen goed zicht. Laat staan dat hij actief aan de slag gaat met het managen van de kasstroom. Met als gevolg dat hij met enige regelmaat voor voldongen feiten komt te staan. Feitelijk heeft de ondernemer geen grip op de tent als het om zijn werkkapitaal gaat.

Het kan anders

Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om meer grip te krijgen op je werkkapitaal. Daarbij is een belangrijke voorwaarde dat je administratie op orde is en dat je een bankkoppeling hebt met je administratie. Op deze manier heb je bij wijze van spreken dagelijks goed inzicht in al je vorderingen en verplichtingen. Zorg er daarnaast voor dat je:

  • Snel factureert
  • Niet toestaat dat debiteuren te laat betalen
  • Voorraden niet te hoog zijn
  • Crediteuren en belastingen op tijd betaalt
  • Iedere maand een bijgewerkt kasstroomoverzicht hebt

Tijdelijk tekort werkkapitaal

Mocht je ondanks al deze maatregelen toch nog een tekort aan werkkapitaal hebben , dan zijn er vandaag gelukkig nog andere oplossingen beschikbaar die jou helpen bij het oplossen van je werkkapitaalprobleem. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen die Spotcap of Gemunt bieden. Je MKB-kredietcoach kan je er alles over vertellen.

Pinapparaat

En de ondernemer waarmee ik het verhaal begon. Hoe is het die vergaan? Het is helemaal goed gekomen. De belangrijkste maatregel die deze ondernemer heeft genomen is het plaatsen van een pinapparaat op zijn balie. Door aan meer mensen contante betaling te vragen was hij binnen twee maanden van zijn werkkapitaalprobleem af.