11 - 11 - 2015
Help, ik heb een belastingschuld!

Soms gebeurt het.

Een tijdelijke krapte in je cash flow. Net even die ene factuur niet kunnen betalen omdat je zelf zit te wachten op een betaling van je klant. De manier op dit op te lossen is vaak makkelijker dan gedacht. Bel gewoon je leverancier op en leg hem de situatie uit. Dit levert vaak meer begrip op dan je kop in het zand steken en wachten tot je een herinnering of aanmaning krijgt. Je leverancier is ook een ondernemer en waardeert het dat je open en eerlijk communiceert over je betaalprobleem. Stel een realistische datum van betalen voor en kom die afspraak dan ook echt na.

Werkt dat ook bij de belastingdienst zo?

Bij de belastingdienst werkt dat toch wat anders.........formuliertje hier, briefje daar, een aanmaning, een dwangbevel en daarna beslaglegging. Maak je het echt te bont, dan volgt er uiteindelijk een executie. Zover komt het gelukkig niet vaak. Zit je onderneming in die situatie, dan is er natuurlijk meer aan de hand dan een tijdelijke dip op je bankrekening.

Maar er is hoop! Ook de belastingdienst denkt (weleens) mee. Als je tijdelijk niet in staat bent om je belastingschulden te betalen, kun je kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. Uiteraard worden er wel voorwaarden aan gesteld, en terecht.

Voorwaarden kort telefonisch uitstel van betaling

De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:

  • je totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt;
  • je al een aanslag ontvangen hebt;
  • je nog geen dwangbevel hebt gekregen voor de openstaande belastingschuld;
  • in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen.

Geen kort telefonisch uitstel van betaling

Je krijgt geen kort telefonisch uitstel voor:

  • een openstaande belastingschuld waarvoor je al eerder uitstel van betaling hebt gekregen;
    toeslagschulden;
  • voorlopige aanslagen met een dagtekening voor 1 november van het belastingjaar.

Voor de voorlopige aanslag IB 2015 krijg je dus geen kort telefonisch uitstel als de dagtekening van deze aanslag voor 1 november 2015 ligt, voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2014 en Zorgverzekeringswet 2014 (wanneer voor deze aanslagen al automatisch vier maanden uitstel van betaling is verleend).

Duur kort telefonisch uitstel van betaling

De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden kort telefonisch uitstel van betaling. De vier maanden gaan in op de dag na de uiterste betaaldatum van de oudste openstaande aanslag. Let op! Uitstel van betaling betekent niet dat de Belastingdienst geen invorderingsrente in rekening brengt. Houd dus rekening met een hoger te betalen bedrag nadat het uitstel van betaling is afgelopen.

Hoe regel je zoiets?
Simpel: de Belastingtelefoon bellen: 0800-0543. Zorg dat je je fiscaalnummer bij de hand hebt.

Vind je het toch lastig? Of wil je weten of de regeling in jouw specifieke situatie van toepassing is? Reageer dan even per telefoon op 0416-347585 of per e-mail op info@zaccountants.nl