11 - 11 - 2015
DGA, pas op met je schuld aan de BV!

Ik kom het zo vaak tegen...

Een (oplopende) rekeningcourant vordering van de Beheer BV/Holding jegens de directeur/grootaandeelhouder (DGA). Vaak zijn het extra opnamen per bank, opnamen uit geldautomaten of privé facturen die door de zaak betaald worden. De vorderingen worden nimmer terugbetaald, ook niet verrekend met bijvoorbeeld het netto salaris.

Dit kan echt tot problemen leiden. De belastingdienst ziet dergelijke opnamen steeds vaker als uitdeling: de netto opname wordt gebruteerd en er volgt een stevige naheffingsaanslag loonbelasting, met boete uiteraard.

Recent is dit nog maar eens benadrukt door het Hof.

De boodschap van dit verhaal

De boodschap van dit verhaal: zorg dat je ieder jaar de rekening-courant positie met je BV goed in beeld hebt. Uiteraard dient er een adequate overeenkomst aan ten grondslag te liggen, waarin ook mogelijkheden tot het vestigen van zekerheden geboden worden. Zorg er ook voor dat je de rente gewoon betaalt. Ook dat gebeurt te weinig, niet zakelijk! Zou je dat bij een derde ook zomaar accepteren?

Los je schuld af

Overweeg het aflossen van je schuld: dat kan door middel van een dividenduitkering, maar interessant is ook het volgende 'trucje': Stel je hebt een rekening-courant schuld aan je BV van € 40.000. Je hebt prive € 10.000 vrij. Stort die € 10.000 in de zaak onder vermelding van 'aflossing rekening-courant directie'. De BV keert vervolgens € 40.000 dividend uit aan de DGA. De dividendbelasting is 25% ofwel € 10.000. En dat is precies het bedrag wat de BV van de DGA ontvangen heeft. Kortom: met € 10.000 los je in 1 klap een schuld van € 40.000 af!

Let wel op: uiteraard moet er ruimte zijn om dividend uit te keren. Hier zijn strenge regels voor. Je accountant kan je daar meer over vertellen!