11 - 11 - 2015
10 tips voor perfecte cijfers

Boekhouden is bijzaak voor veel ondernemers

Liever ben je bezig met sales, inkoop of met marketing. Of je 'tent' gezelliger maken. En terecht. Toch is en blijven de cijfers het belangrijkste stuurmiddel voor je onderneming. Je kunt dan wel een goed buikgevoel hebben. Zo van 'het loopt lekker, het is druk in de zaak en we zijn volop in beweging!'. Maar is dat wel zo?  De cijfers moe ten dat gevoel wel ondersteunen namelijk. Hoe staat het met mijn debiteuren, wat zijn de marge op de verschillende productgroepen? Lopen de kosten wel in de pas met mijn begroting? Zijn mijn mensen wel productief genoeg?

Allemaal vragen waar je eigenlijk een antwoord op zou moeten hebben! Meten is weten immers! En juist daarom is die boekhouding zo belangrijk. En automatiseren is daarbij DE oplossing!

TIPS voor je boekhouding

  1. Zorg voor structuur en discipline. Werk je boekhouding minimaal wekelijks bij en maak er geen chaos van!
  2. Kies voor online software: veilig in de Cloud, geen zorgen over back-ups, automatische updates en 24/7 benaderbaar
  3. Creëer een dashboard met de voor jou belangrijke meetpunten (omzet, bruto winst, aantal klantbezoeken, liquiditeit)
  4. Factureer vanuit je boekhoudpakket en stop met Excel, Word of andere oplossingen.
  5. Houd je cashflow op peil door op tijd aanmaningen te sturen. Heb hier een helder en zuiver beleid in.
  6. Stop met het inkloppen van je inkoopfacturen en bonnetjes. Je kunt dit allemaal automatiseren met een scanner of bijvoorbeeld het automatisch forwarden van facturen die per e-mail binnenkomen.
  7. De bankmutaties gaan we zeker niet meer inkloppen. Nagenoeg elke bank kan tegenwoordig automatisch gekoppeld worden met je online boekhoudpakket. Dagelijks komen de mutaties binnenrollen en worden gekoppeld aan openstaande inkoop- en verkoopfacturen.
  8. Beperk het contante kasverkeer. Dit is de grote frustratie voor jezelf en je accountant. Het kost tijd, is dubbel werk en werkt verschillen in de hand. Betaal zoveel mogelijk per pin is het advies!
  9. Controleer jezelf: loop regelmatig je boekhouding door: klopt alles nog, sluit het banksaldo aan, is alles betaald, zijn er geen kruisposten.
  10. Hou privé en zakelijk gescheiden. Dat geldt ook voor bankrekeningen. Bewaar de zakelijke rekening voor alle zakelijke uitgaven en andersom. Dat scheelt verwarring en extra werk achteraf. Bij BV's voorkom je daarmee een oplopende rekening-courantvordering

Succes!